It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to vrstvené ukládání teplé vody?

Vrstvený zásobník, nazývaný také zásobník s vrstveným ukládáním , je zvláště účinný zásobník teplé vody pro přípravu teplé vody.

Vrstvené skladovací zásobníky jsou užší a menší než jiné klasické zásobníky se stejným objemem. Jejich speciální konstrukce s ventily, které škrtí rychlost přítoku, a přepážkami, které od sebe oddělují různé vrstvy tepla, umožňují, aby voda byla vždy k dispozici při požadované teplotě. K dosažení tohoto cíle vrstvené zásobníky využívají fyzikální účinek, který spočívá v tom, že se nahoře hromadí teplá voda a dole spodní studená voda kvůli její nižší hustotě. Teploty jsou vždy konstantní a voda může být vždy čerpána při požadované teplotě použití.

Zpět na přehled