It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla s ONLINE e-certifikátem

Prodloužení záruční doby s ONLINE e-certifikátem přinese majiteli tepelného čerpadla jistotu po dobu 5 let, resp. 10 let (viz obrázek), protože nebude muset investovat v případě poruchy do opravy tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty. S prodlouženou zárukou souvisí rovněž povinnost provedení pravidelné prohlídky. Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla přináší řadu výhod – zvyšuje provozuschopnost spotřebiče, úsporu provozních nákladů a minimalizuje dopady na životní prostředí. Tato servisní prohlídka se skládá z přesně popsaných servisních úkonů a to vše zajišťuje maximální kvalitu všech pracovních činností. Prohlídku zajišťují odborně vyškolené servisní firmy s příslušnou autorizací.

Prodlouženou záruku je možné získat nejpozději do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu a to prostřednictvím montážních firem nebo servisních firem.

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky je od 15.2.2023 pro naše tepelná čerpadla aroTHERM plus a split 5 100 Kč bez DPH a pro tepelná čerpadla flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive 6 100 Kč bez DPH.

Tepelná čerpadla Vaillant řady aroTHERM plus, aroTHERM split

Prodloužená záruka po dobu pěti let se vztahuje na venkovní a vnitřní jednotku tepelného čerpadla. Vnitřní jednotkou se rozumí:

  • uživatelský modul
  • hydraulický modul
  • hydraulická věž

Po dobu deseti let je poskytnuta záruka na materiál kompresoru. Záruka se vztahuje pouze na materiál kompresoru, přičemž náklady na práci a dopravu spojené s výměnou kompresoru si hradí majitel tepelného čerpadla sám. Prodloužená záruční lhůta na kompresor se nevztahuje na ostatní komponenty, které by mohly být ovlivněny chybnou funkcí kompresoru.

Tepelná čerpadla Vaillant řady flexoTHERM exclusive, flexoCOMPACT exclusive

Na výrobek se poskytuje prodloužená záruka na kompresor a to po dobu 10 let od data uvedení do provozu. Záruka se vztahuje pouze na materiál kompresoru, přičemž náklady na práci a dopravu spojené s výměnou kompresoru si hradí majitel tepelného čerpadla sám. Prodloužená desetiletá záruční lhůta na kompresor se nevztahuje na ostatní komponenty, které by mohly být ovlivněny chybnou funkcí kompresoru.

Kompletní informace týkající se prodloužené záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla