It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25.5.2018 tímto společnosti Vaillant Group Czech s.r.o., se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, IČ: 452 41 881, (dále jen „Společnost“) jakožto správci osobních údajů uděluji souhlas, aby zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa (dále jen „Osobní údaje“)

za účelem získávání zpětné vazby o čerpání služby/uskutečnění nákupu.

Společnost bude zpracovávat Osobní údaje do odvolání mého souhlasu, maximálně však po dobu 3 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování následujícím příjemcům:

  • montážní společnosti spolupracující se Společností
  • servisní společnosti spolupracující se Společností
  • projektantům spolupracujícím se Společností
  • společnosti Vaillant GmbH, jakožto mateřské společnosti Společnosti.

Osobní údaje Společnosti poskytuji dobrovolně. Nemám povinnost Osobní údaje Společnosti poskytnout.

Mnou poskytnuté Osobní údaje jsou správné a pravdivé.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti.

Svůj již udělený souhlas mohu odvolat a to s účinky do budoucna. Svůj souhlas mohu odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu vaillant@vaillant.cz.

Osobní údaje nebudou použity k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká.

Společnost mě informovala a poučila o mých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení, jejichž kompletní výčet je v dokumentu Informační povinnost pro klienty a potenciální klienty na www.vaillant.cz/informacni-povinnost/.